top of page
12232678_10153747981129111_8034992959199

קורסים ותיאוריה

.המועדון מספק לחבריו נגישות ללא הגבלה לחומרים תיא. מצגות, וסרטונים. התכנים בספריה חוברו והונגשו לחברי המועדון ע"י צוות המדריכים והחונכים, ואלו מוסיפים ומשביחים את החומרים בספריה מעת לעת.

צוות מדריכי וחונכי המועדון עומדים לרשות החברים בסיוע בכול לימודי הקרקע של החבר ללא תשלום.

קורסים ותיאוריה: Classes
bottom of page